حجت الاسلام عبداله حسنی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل در این نشست به تبیین برنامه های ارزشی در دانشگاه ها پرداخت و گفت: دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه های استان شامل دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه می شود از این رو وظایف سنگینی بر دوش دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه ها است.

حجت الاسلام عبداله حسنی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل در این نشست به تبیین برنامه های ارزشی در دانشگاه ها پرداخت و گفت: دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه های استان شامل دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه می شود از این رو وظایف سنگینی بر دوش دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه ها است.