آدرس

جمهوری اسلامی ایران، اردبيل، خيابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبيلی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی
     

تلفن

تلفن: 00984533512901
     

دورنگار(فاکس)

نمابر: 00984533512900
     

ایمیل

ایمیل: nahad@uma.ac.ir
     
  گفتگوی آنلاین گفتگوی آنلاین
     
  ارتباط مستقیم با رئیس نهاد ارتباط مستقیم با رئیس نهاد
     
  ارتباط مستقیم با رئیس نهاد نظرات، پیشنهادات، انتقادات و مشکلات سایت