دانشجویان، کارکنان و اساتید گرامی و بزرگوار دانشگاه محقق اردبیلی
این بخش برای ارتباط مستقیم شما با مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی راه اندازی گردیده و تمامی ارتباطات شما بدون واسطه و مستقیم بصورت مستمر و محرمانه در اختیار مسئول نهاد قرار می گیرد.

نام، نام خانوادگی :
عنوان دانشگاهی :
استان: شهرستان:
موبایل : ایمیل :
پیام شما :
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی می باشد