حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبداله حسنی

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل و مسئول نهاد رهبری دانشگاه محقق اردبیلی

تلفن: 33512901-045

دورنگار : 33512900-045

پست الکترونیک: abdullahhassani5a@gmail.com

 

حجت الاسلام و المسلمین بهنام علیپور

معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی

تلفن: 33512901-045

دورنگار: 33512900 - 045

پست الکترونیکی: alipoor_@yahoo.com

شهرام غفاری

مدیر اجرائی

تلفن: 9-33512081-045

داخلی: 5283

سیدمحسن کمالی

مسئول دفتر

تلفن: 33512901-045

دورنگار : 33512900-045

داخلی: 5281

محمد اشرفی

کارشناس کتابخانه نهاد

تلفن: 33512081 - 045

داخلی: 5288

هانیه محمدی صائم

کارشناس نهاد

تلفن: 9-33512081-045

داخلی: 5284

 

 تمامی حقوق این وب سایت متعلق به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی می باشد