" به پايگاه اطلاع رساني نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه محقق اردبيلي خوش آمديد "
ستاد اقامه نماز دانشگاه